KAJISELIDIK TAHAP KEPUASAN TERHADAP MAJLIS ANUGERAH KHIDMAT SETIA TNBJ 2018 & HARI RAYA AIDILFITRI
Tujuan Kajisedik ini djalankan adalah untuk mendapatkan maklumbalas daripada anggota kerja yang telah hadir ke Majlis Anugerah Khidmat Setia TNBJ 2018 & Hari Raya Aidilfitri yang telah diadakan pada 6 Julai 2018. Tempoh Kajiselidik : 10 – 12 Julai 2018 (maklum balas anda adalah rahsia).
More info @ https://ift.tt/2NyzewN
Automated post from TNB Janamanjung Sdn. Bhd. – https://ift.tt/2Hp8Jqu
July 10, 2018 at 10:53AM